TA STRONA UŻYWA COOKIES.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij na tę wiadomość aby ją zamknąć.

pl en
login

O projekcie PLATON

Tytuł Projektu:

"Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych"

Program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez konsorcjum Pionier, którego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Członkami konsorcjum są 22 jednostki:

 1. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie oraz centrum KDM
 2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Poznaniu oraz centrum KDM
 3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Puławach
 4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK jako jednostką wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie
 5. Politechnika Białostocka jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Białymstoku
 6. Politechnika Częstochowska jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Częstochowie
 7. Politechnika Gdańska jako jednostka wiodąca dla Trójmiejskiej Sieci Komputerowej oraz centrum KDM
 8. Politechnika Koszalińska jako jednostka wiodąca dla Koszalińskiej Sieci Komputerowej
 9. Politechnika Łódzka jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Łodzi
 10. Politechnika Radomska jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Radomiu
 11. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Rzeszowie
 12. Politechnika Śląska Centrum Komputerowe jako jednostka wiodąca dla Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 13. Politechnika Świętokrzyska jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Kielcach
 14. Politechnika Wrocławska jako jednostka wiodąca Miejskiej Sieci Komputerowej we Wrocławiu oraz centrum KDM
 15. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN UMCS jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Lublinie
 16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Toruniu
 17. Uniwersytet Opolski jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu
 18. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy
 19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Olsztynie
 20. Uniwersytet Warszawski jako jednostka wiodąca centrum KDM, zlokalizowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 21. Uniwersytet Zielonogórski jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Zielonej Górze
 22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie.

Ramy czasowe realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 lipca 2008r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 25 lipca 2012r.

Cel projektu:

Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wpierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.

Opis projektu:

Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER.
Usługami tymi są:

 • Usługi wideokonferencji:

  Realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.

 • Usługi eduroam:

  Prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.

 • Usługi kampusowe:

  Zbudowane będą w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.

 • Usługi powszechnej archiwizacji:

  Udostępnienie w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.

 • Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD:

  Udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.

Źródła finansowania:

 • Grant UE: 67 932 556,21 PLN
 • Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11 988 098,15 PLN
 • Środki własne Konsorcjantów: 3 032 078,89 PLN

Łaczne koszty realizacji Projektu: 82 952 733,25 PLN brutto


site design & code: Michał Major

statystyki